afdruk

afdruk

Hotel Ifen (Hotel garni and Boardinghouse)
Schwetzingerstrasse 131 D-69168 Wiesloch
Telefoon: 06222-5809-0 Fax: 06222-5809-10
E-mail: info@hotel-ifen.de
Eigenaar: Peter Berberich
Verantwoordelijk voor de website: Anke Berberich
Ust.Id.Nr. DE 164065696

ontkenning
1. Inhoud van het online aanbod
De auteur zelf en de informatieleveranciers staan altijd klaar om informatie van hoge kwaliteit te verstrekken. Desondanks aanvaardt de auteur geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële aard, die zijn veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur opzettelijk opzettelijk of grove nalatigheid is aanwezig. Alle aanbiedingen zijn niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of om de publicatie tijdelijk of permanent te stoppen.
2. Verwijzingen en links
Voor zover naar referentielinks ("links") direct of indirect wordt verwezen, die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, is deze alleen aansprakelijk als hij op de hoogte is van de inhoud en als het technisch mogelijk en redelijk is om ze te gebruiken in geval van illegale inhoud. voorkomen. Voor verdere inhoud en met name voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is de aanbieder van deze pagina's aansprakelijk, niet degene die alleen naar de respectieve publicatie verwijst.
De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de afbeeldingen, video's, geluiden en teksten in alle publicaties te respecteren, door hem gemaakte afbeeldingen, video's, geluiden en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluiden en teksten te gebruiken. Als de pagina's nog steeds een niet-gemarkeerde afbeelding, geluid of tekst bevatten die auteursrechtelijk is beschermd, kan het auteursrecht niet door de auteur worden bepaald. In het geval van een dergelijke onbedoelde inbreuk op het auteursrecht, zal de auteur het overeenkomstige object na kennisgeving uit zijn publicatie verwijderen of markeren met het juiste auteursrecht.
4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Als secties of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen hierdoor onaangetast.